Thursday, February 25, 2010

Qasidah Untuk Kekasih : Salam Maulidurrasul

Bismillahirrahmanirrahim....


Ya Rasuu lallah salamun ‘alaik
Ya rafi’ash shaani wad daraji

Ya rasuu lallaahi jud karaman
Wa aghis bil ghai siwal faraji

Kullu baitin anta saakinuhu
Ghairu muhtaajin ilaas suruji

Wamariidin anta ‘aiduhu
Qad ataahullah bil faraji

Ya rasuu lallahi ya sanadi
Ya rafii’ al qadri waddaraji

Wajhukal maimuunu hujjatuna
Yauma taktin nassu bilhujaji

Wajazaakallaahu khaira jazaa
Ya muniiral kauni bil balaji

Wa ‘alaa ‘alyaaka daa imatan
Solawatun fil madal hijaji

Ya Rasuulallah salamun ‘alaik
Ya rafi’ash shaani wad daraji

No comments: