Thursday, May 22, 2008

Seven Habits of Highly Effective People - Siri 1

Saya tertarik dengan formula bagaimana untuk nak memanfaatkan buku The Seven Habits of Highly Effective people yang ditulis oeh Stephen R. Covey. Menurutnya salah satu cara kita nak memanfaatkan buku itu adalah dengan mengubah paradigma kita dari sekadar menjadi seorang pembaca kepada paradigma seorang guru yakni kita menanam dalam diri kita kita bukan sekadar hendak membaca dan memanfaatkan buku itu untuk diri sendiri bahkan kita nak bagitau orang lain serta bincangkan isi-isi kandungannya.
Oleh itu saya mengambil langkah untuk berkongsi isi kandungan buku itu dalam laman maya ini bersama anda!
Dalam siri pertama ini kita akan bincangkan terlebih dahulu apa yang dikatakan tabiat(habits), maturity continuum dan maksud keberkesanan (effectiveness).


Tabiat(habits)
Tabiat merupakan gabungjalin antara tiga elemen iaitu pengetahuan (knowledge). Kemahiran (skill) dan kemahuan (desire). Dengan kehadiran ketiga-tiga elemen ini maka akan tersemailah tabiat. Contoh mudah hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita. Kita ada pengetahuan iaitu hubungan yang efektif antara kita dan sahabat-sahabat penting untuk memastikan wujud suasana saling memahami dan bantu membantu. Kita juga tahu untuk mewujudkan komunikasi berkesan ini kita perlu menjadi pendengar yang baik. Tapi kita tidak mampu menjadi pendengar yang baik sekiranya kita tidak ada kemahuan ke arah itu. Tetapi seandainya kita mempunyai kemahuan yang kuat untuk mewujudkan komunikasi berkesan ini kita akan berusaha untuk menjadi pendengar yang setia. Buahnya, hubungan kita denga para sahabat akan bertambah baik dan erat.

Maturity Continuum
Seterusya ialah ‘ maturity continuum’. Maturity continuum ini ada tiga peringkat iaitu:
1) Dependence
2) Independence
3) Interdependence

Peringkat pertama iaitu dependence atau dalam bahasa kita boleh terjemahkan sebagai kebergantungan kepada sesuatu. Dalam peringkat ini seseorang itu sangat bergantung kepada orang lain atau sesuatu yang lain samada dari segi fizikal, emosi, persepsi dan mental. Mereka dalam kelompok ini tidak boleh bergerak dengan usaha sendiri, tidak mampu membuat keputusan sendiri malah masa depan juga tidak mampu ditentukan sendiri. Secara mudahnya seseorang yang berada diperingkat ini mengamalkan paradigma ‘kamu(you)’. Contohnya kamu buat keputusan untuk saya. Kamu datang bantu dalam urusan seharian saya. Jika kamu tak datang saya tak boleh buat apa-apa. Bila datang keputusan saya salahkan kamu.
Peringkat kedua pula iaitu independence atau dalam bahasa kita boleh tafsirkan sebagai tidak bergantung kepada sesuatu yang lain atau berkeupayaan berdiri atas kaki sendiri. Mereka yang berada dalam kelompok ini mampu membuat segala-galanya sendiri tanpa perlu orang push mereka untuk buat. Mereka boleh buat keputusan untuk diri sendiri, mereka boleh tentukan sendiri apa yang dikehendaki dalam kehidupan. Mereka dalam kelompok ini mengamalkan paradigma ‘saya(I)’. Contohnya saya boleh buat. Saya bertanggungjawab atas perbuatan saya. Saya boleh berdikari. Saya boleh pilih apa yang saya suka.
Peringkat ketiga iaitu peringkat interdependence atau dalam bahasa kita boleh tafsirkan sebagai saling bergantungan antara satu sama lain untuk mencapai satu gol. Mereka dalam kelompok ini bukanlah seperti kelompok pertama tadi yang memerlukan orang lain untuk push baru bertindak. Sebaliknya kelompok ini saling bergandingan antara satu sama lain untuk mencapai satu matlamat. Mereka bukan sahaja golongan yang berkebolehan, berdikari, mampu membuat keputusan sendiri malah mereka juga golongan yang menyedari peri-pentingnya bergerak dalam satu kumpulan untuk mencapai matlamat dengan lebih berkesan. Mereka mengamalkan paradigma ‘kita(we)’. Contohnya kita boleh lakukan. Kita boleh berkerjasama. kita boleh gabungkan kelebihan dan kebolehan untuk mencipta kejayaan bermakna bersama. Golongan ini adalah golongan yang terbaik dan hanya golongan independence sahaja yang boleh mencapai peringkat ini manakala golongan dependence, mereka perlu melalui peringkat independence sebelum boleh mencapai peringkat ketiga ini.
Oleh itu dalam habits 1,2 dan 3 penulis cuba membentuk self-mastery. Penulis cuba untuk menggerakkan seseorang dari dependence kepada independence dalam rangka “private victories”.
Seterusnya dalam habits 4,5 dan 6 adalah sikap-sikap yang diterap untuk menggerakkan seseorang dari independence kepada interdependence dalam rangka “public victories”.

Maksud keberkesanan(Effectiveness)
Kita boleh memahami maksud effectiveness ini melalaui prinsip ‘p/pc balance’. P untuk production sementar PC untuk production capability. Prinsip ini boleh difahami melalui kisah seorang petani miskin dengan seekor angsa yang boleh bertelur emas. Kisah ini adalah mengenai seorang petani miskin yang menjumpai sebutir telur emas dalam sarang angsanya. Pada mulanya dia menyangkakan dia bermimpi, namun setelah diamat-amatinya berulangkali ternyata memang benar itu adalah telur emas. Kemudian dia mendapati hal yang sama pada hari berikutnya. Dia sangat gembira. Hasil jualan telur itu menyebabkan hidupnya semakin senang dan mewah. Muncullah perasan tamak dalam diri. Dia mahukan lebih dari sebutir telur sehari. Lalu dia mengambil keputusan untuk membelah telur angsa itu kerana menyangkakan tentu ada lebih banyak telur dalam perut angsa itu. Namun apabila dibelah didapatinya tiada sebutir pun telur dalam perut angsa. Dia sangat sedih dan menyesal. Sejak itu hidupnya kembali jatuh miskin kerana tiada lagi telur-telur emas yang dihasilkan.
Daripada kisah ini kita boleh simpulkan telur emasadalah hasil pengeluaran (production) manakal angsa adalah pengeluar (production capability). Kebanyakan orang melihat keberkesanan(effectiveness) melalui berapa banyak telur emas yang dihasilkan. Tetapi hakikatnya keberkesanan(effectiveness) ini bergantung kepada kedua- dua factor iaitu angsa dan telur emas. Keseimbangan antara factor pengeluar dan hasil pengeluaran perlu. Contohnya kita memiliki mesin rumput. Kita menggunakan mesin rumput itu hari-hari tanpa menyelenggaranya. Kesannya memang halaman rumah kita menjadi cantik dan bersih tetapi mesin rumput kita mungkin rosak dan perlu diperbaiki. Duit, masa dan tenaga terbuang untuk memperbaiki mesin malah lebih teruk kalau mesin itu rosak terus. Di sini tidak wujud lagi keberkesanan. Jadi effectiveness adalah hasil daripada keseimbangan Production dan Production capabililty.

No comments: